A Sopronbánfalva közepén álló kápolna a 12. században épült. Hajója még ma is románkori. A tornyot a 14. században építették, amely a soproni bencés templom tornyára hasonlít. A templom szószéke is középkori. A kőtorony két oldalán Szent József és Remete Szent Antal 18. századi kőszobrai állnak.