kapuvar templom-makettKapuvárnak az elmúlt fél évszázadban több temploma volt. Az első a várban, a várkápolna. Majd ezt követően egy fatemplom épült harangtoronnyal, ekkor alapították a plébániát 1679-ben. Megépítették az első kőtemplomot az úttal párhuzamosan 1718-ban. A feljegyzések szerint egy kisebb, mutatós barokk templom, gazdag berendezéssel és ajándékokkal elhalmozva.

Bővebben ...  

Szt. Mihály templomA város legmagasabb pontján áll Sopron ősi plébániatemploma, a Szent Mihály-templom. Első formájában még a tatárjárás előtt épült. Egyes kutatók feltevése szerint a helyén egykor a keresztény avarok temploma állhatott.
A mai épületet a XIII. század elején kezdték építeni román stílusban.

Bővebben ...  

A Sopronbánfalva közepén álló kápolna a 12. században épült. Hajója még ma is románkori. A tornyot a 14. században építették, amely a soproni bencés templom tornyára hasonlít. A templom szószéke is középkori. A kőtorony két oldalán Szent József és Remete Szent Antal 18. századi kőszobrai állnak.

Bővebben ...  

Mintha csak egy felhőn lebegne – patinás kőszobrokkal szegélyezett kőlépcsőjével horgonyozva a valóság talaján – magasodik Sopron peremén, a néhai falu, Sopronbánfalva fölé a Pálos Kolostor.

Bővebben ...  

A Szent Miklós tiszteletére szentelt plébánia templom 1722 és 1728 között épült az 1683-ban elpusztult templom helyett.

Bővebben ...  

Falusi méretekben hatalmas, kéttornyú templomot építettek az 1250 körül már állt templom helyére.
A Mindenszentekről elnevezett templom alapkövét 1728-ban Széchenyi György püspök tette le. Két tornya 1735-ben készült el, órát mindkettőre a bécsújhelyi Kőnig József szerelt fel.

Bővebben ...  

Tűztorony makettAz 58 méter magas Tűztorony alapjait a római castrumot körülvevő fal maradványai képezik. A XIII. századtól itt állt a város északi kaputornya, melynek gótikus részletei máig láthatók a torony alsó részén. Mai, jellegzetes, a város jelképévé vált toronyformáját az 1676-os tűzvész utáni átépítés során kapta. 

Bővebben ...